Image and video hosting by TinyPic
   افطاری امسال   

پیشنهاد شده است پنج شنبه ۵/۶/٨٨ برای افطاری به فرحزاد، رستوران درویش (که قبلا با آقای دکتر منوریان رفتیم)، برویم. این بار نیز آقای دکتر منوریان قبول زحمت کرده اند و می توانند بیایند.

لطفا دوستانی که ماشین دارند بیاورند تا مشکل رفت و آمد و هماهنگی با هم، کمتر شود. به نظر می رسد اگر محل قرار دانشکده مدیریت باشد و از آنجا برویم مناسب باشد. البته باید حساب ترافیک نزدیک افطار را در بزرگراه چمران هم داشته باشیم. اگر از طریق بخش نظرات دوستان با هم هماهنگ شوند بهتر میشه. ایده آل این است که همه رستوران درویش را بلند باشند و ساعت ٧ بعد از ظهر اونجا باشند.

 

 

لینک