Image and video hosting by TinyPic
   اخبار تاييد نشده!   

۱- ثبت نام ترم دانشجویی هفته آینده است.

۲- شروع کلاس ها از هفته دوم آبان است.

۳- کلاسها یک هفته در میان تشکیل می شود و حضور در کلاس الزامی است!

۴- کلاسها چهار شنبه بعد از ظهر و تمام روز پنج شنبه تشکیل می شود.

۵- واحد های درسی ترم گذشته جزء دروس گذرانده شده و غیر پیش نیاز حساب می شود.

لینک

   تشکيل انجمن دانشجويی (فراخوان دوم)   

قبول شدگان عزیز با توجه به نیاز به اطلاع رسانی در مورد دوره فراگیر و ضعف مفرط دانشگاه تهران در این قضیه بهتر است یک انجمن دانشجویی در این مورد داشته باشیم.

اساسنامه پیشنهادی (ویرایش صفر):

۰- حیطه عملکرد: صرفا مسایل تحصیلی و علمی

۱- اطلاع رسانی مسایل تحصیلی و علمی دوره فراگیر از طریق وب سایت و ایمیل

۲- رای گیری و نظر سنجی در مورد مسایل تحصیلی و علمی

۳- به اشتراک گذاری تجربیات موفق و ناموفق مربوطه برای اعضاء انجمن

 برای عضویت در خبر نامه انجمن اسامی و آدرس ایمیل خود را برای سایت فراگیر ارشد به آدرس faragirarshad@yahoo.com ارسال کنید.

مزایا:

۱- اعلام اخبار به صورت ایمیل (ایمیل Yahoo  )

۲- اعلام اخبار مهم به صورت SMS در آینده نزدیک (لذا شماره موبایل خود را ارسال کنید)

3- گفتگوی اینترنتی در محیط  Yahoo Chat  (لذا حتماْ ایمیل خود در سایت یاهو را بفرستید)

۴- اعلام نمرات و بخش نامه های دانشجویی

۵- نظر سنجی در مورد مطالب ارائه شده در کلاسها و بازخورد به دانشکده مدیریت

۶- سایر مزایایی که بعدا اعلام میکنم

لینک
   آدرسهای مهم دانشکده مديريت   

آدرس پستی:

تهران - كارگر شمالي - جنب پل نصر (گيشا) - دانشكده مديريت دانشگاه تهران
 كد پستي:  6311-14155

تلفن ها و فکس ها:

موقعیت

نام

تلفن

فکس

رئیس دانشکده

دکتر

سید جوادین

61117630

61117629

88003088

سرپرست تحصیلات تکمیلی

خانم

 عز آبادی

88008990
 
61117643

88008990

دفتر معاونت پژوهشي

 

88005010

61117644

88630535

رئیس کتابخانه

خانم هراتی

88028258

61117627

88028258

سمعی و بصری

 

61117650

 

مسؤول دبيرخانه

خانم خليلي

61117638

88006477

انتظامات درب اصلي

 

61117632

 

انتظامات پرديس شمالي

 

61117605

 

تكثير اوراق دانشجويان

 

61117695

 

كتابفروشي

 

 61117682

 

 

 

 


گروه آموزشي مديريت دولتي

تلفن

طالقاني

 61117648

تسليمي

 61117697

عابدي جعفري

 61117697

شجاعي

 61117655

ميرزايي

 61117655

فرهنگي

 61117635

سلماني

 61117667

تنعمي

 61117664

نظام شهيدي

 61117658

ضيايي

 61117653

منوريان

 61117662

مقيمي

61117714

پورعزت

 61117665

قلي پور

 61117669

اميري

 61117669

گروه آموزشي مديريت صنعتي

 

جعفر نژاد

 61117651

صارمي

 61117654

مهرگان

 61117676

محقر

 61117698

كريمي

 61117698

انصاري

 61117699

سهرابي

 61117699

اصغري زاده

 61117652

مؤمني

 61117652

فيروزيان

 61117624

گروه آموزشي مديريت فناوري اطلاعات

 

مانيان

 61117619

موسي خاني

 61117624

گروه آموزشي حسابداري

 

نيكبخت

 61117689

نوروش

 61117640

بهرامفر

 61117618

مدرس

 61117714

كاوه مهراني

 61117623

ساسان مهراني

 61117623

مشايخي

 61117623

گروه آموزشي مديريت بازرگاني

 

سيد جوادين

 61117673

حقيقي

 61117663

ونوس

 61117661

حسنقلي پور

 61117609

ديواندري

 61117674

ميرا

 61117615

گروه آموزشي مديريت بيمه و مالي

 

راعي

 61117621

اسلامي

 61117636

تهراني

 61117675

محمودي

 61117675

محمدي

 61117633

شيركوند

 61117642

گروه آموزشي مديريت  كارآفريني

 

رضوي

 61117624

يدالهي

 61117642

ساير اساتيد

 

صدقي

 61117665

صالحي

 61117657

رمضانيان

 61117617

صفري

 61117642

كرمي

 61117623

وارث

 61117669

آقازاده

61117669


 


 

لینک
   برنامه درسی کارشناسی ارشد   

بطور خلاصه ** برنامه آموزشى دوره کارشناسى ارشد مديريت اجرايى بصورت زير مي‏باشد:

الف- دروس جبراني:

رديف

نام درس

واحد

1

تحقيق در عمليات

3

2

احتمال و آمار مهندسى

3

3

مديريت عمليات I مقدماتى

3

4

اصول مديريت و تئورى سازمان

3

ب- دروس اصلى

رديف

نام درس

واحد

1

مديريت سازمانهاى پيچيده ديدگاه استراتژيک (با کارگاه آموزشى)

2

2

مديريت منابع انساني:- تحليل رفتارى و مديريت منابع انسانى (با کارگاه آموزشى)

2

3

مديريت منابع مالي:- حسابدارى مديريت

2

4

مديريت مالى و اقتصاد مديريت

2

5

مديريت تکنولوژى و نوآورى

2

6

مديريت طرحهاى توسعه

2

7

مديريت بازار:- بازاريابى

2

8

بازرگانى بين المللى

2

9

مديريت اطلاعات:- سيستم هاى اطلاعات مديريت (با کارگاه آموزشى)

2

10

مهارت هاى عمومى مديريت و مسائل جاري: - مهارتهاى عمومى مديريت (کارگاه آموزشى)

2

11

مسايل جارى مديريت اجرائى واحدهاى توليدى، خدماتى و طرحهاى عمرانى (سمپوزيوم)

2

جمع

22

(1) براى هر واحد کارگاه آموزشى ساعاتى برابر دو واحد نظرى در نظر گرفته شده است.

ج- دروس اختيارى (5 يا 6 واحد)

رديف

نام درس (مجموعه الف)

واحد

1

مديريت استراتژيک: تحليل محيط داخلى و بين المللى

2

2

برنامه ريزى استراتژيک

2

3

مديريت تحول و اجراى برنامه هاى استراتژيک

3

4

تحليلى از استراتژيهاى سازمانى موفق و ناموفق

2

 

جمع

9

رديف

نام درس (مجموعه ب)

واحد

1

مديريت توليد و عمليات: مديريت توليد و عمليات پيشرفته

3

2

 پژوهش عمليات پيشرفته

2

3

 مديريت واحدهاى خدمات

2

4

اقتصاد مهندسى

2

 

جمع

9

د- پايان نامه

رديف

نام درس

واحد

1

پايان نامه

4

 

 ** مطالب فوق نوشته آقای حميد يزداني- دانشجوي دوره دكتري مديريت دولتي(مديريت منابع انساني) (دانشگاه تهران) است و از سایت زیر برگرفته شده است: easymab.net

توضیح: همانطور که ملاحظه می شود دروسی که در ترم دانشپذیری گذرانده شده است با رنگ آسمانی مشخص شده است. اما مغایرتهایی با لیستهای قبلا اعلام شده وجود دارد. مثلا درس مبانی سازمان از دروس اصلی اعلام شده و 2 واحد است در حالی که در اینجا 3 واحد بوده و از دروس پیش نیاز (جبرانی) می باشد.

 

 

لینک
   تشکيل انجمن دانشجويی   

قبول شدگان عزیز با توجه به نیاز به اطلاع رسانی در مورد دوره فراگیر و ضعف مفرط دانشگاه تهران در این قضیه بهتر است یک انجمن دانشجویی در این مورد داشته باشیم.

اساسنامه پیشنهادی (ویرایش صفر):

۰- حیطه عملکرد: صرفا مسایل تحصیلی و علمی

۱- اطلاع رسانی مسایل تحصیلی و علمی دوره فراگیر از طریق وب سایت و ایمیل

۲- رای گیری و نظر سنجی در مورد مسایل تحصیلی و علمی

۳- به اشتراک گذاری تجربیات موفق و ناموفق مربوطه برای اعضاء انجمن

 برای عضویت در خبر نامه انجمن اسامی و آدرس ایمیل خود را برای سایت فراگیر ارشد به آدرس faragirarshad@yahoo.com ارسال کنید.

مزایا:

۱- اعلام اخبار به صورت ایمیل (ایمیل Yahoo  )

۲- اعلام اخبار مهم به صورت SMS در آینده نزدیک (لذا شماره موبایل خود را ارسال کنید)

3- گفتگوی اینترنتی در محیط  Yahoo Chat  (لذا حتماْ ایمیل خود در سایت یاهو را بفرستید)

۴- اعلام نمرات و بخش نامه های دانشجویی

۵- نظر سنجی در مورد مطالب ارائه شده در کلاسها و بازخورد به دانشکده مدیریت

۶- سایر مزایایی که بعدا اعلام میکنم

 

لینک
   چند آمار جالب   

آمار زیر از  قبول شدگان قطعی قابل توجه است:

۱- ۶۰ درصد پذیرفته شده ها از رشته های مهندسی هستند.

۲- توزیع آماری نمرات کارشناسی چوله به چپ است و توزیع نمرات امتحان چوله به راست!

۳- ضریب ۵۵ درصدی برای معدل کارشناسی موجب شده توزیع نمرات کل تقریباْ نرمال شود.

۴- به طور میانگین اختلاف بین دو قبول شده ۱.۵ تست از مجموع ۲۴۰ تست بوده است! یعنی رقابت کاملاْ فشرده بوده است.

۵-ميانگين معدل کارشناسی پذيرفته شده ها: ۶۱/۱۵

۶- ميانگين معدل امتحان: ۱۷/۱۷

۷- ميانگين نمره كل: ۳۱/۱۶ ؛ توزیع آن با محور نمره ۱۶ نرمال است.

۸- ۵۵ درصد از پذیرفته شده ها خانم ها هستند و ۴۵ درصد باقی مانده آقایان. (این رقم ۵۵ و ۴۵ ظاهرا در کل دوره سر و کله اش پیدا می شود و همه اش هم به ضرر آقایان است!!!)

لینک

   اسامی پذيرفته شدگان   

اسامی پذیرفته شدگان اعلام شد!

اسامی  پذیرفته شدگان قطعی دوره مدیریت اجرایی دانشگاه تهران به ترتیب معدل کل در زیر آمده است:

 

ميانگين 

معدل 

معدل دانشپذيري 

ضريب  45% 

معدل كارشناسي 

ضريب 55% 

نام و نام خانوادگي 

 

رديف 

 

18.25

19.32

17.35

محمد رضا روشن نفس 

1

17.54

18.55

16.73

تينا عدالت جاويد 

2

17.38

16.97

17.72

گيتي نعمتي نژاد فرد 

3

17.21

18.85

15.87

غزاله مقاره عابد 

4 

16.99

17.27

16.76

فرهاد سياسر 

5 

16.97

18.24

15.94

شبنم اعتضادي 

6 

16.93

18.23

15.89

بهمن جهاني گللو 

7 

16.79

17.3

16.37

پيمان نجفي 

8 

16.63

16.24

16.96

سعيده رسوليان 

9 

16.61

13.27

17.58

نسترن گروئيان 

10 

16.54

17.84

15.48

عليرضا عين افشار 

11 

16.47

18.32

14.96

رسول اعرابي 

12 

16.47

17.26

15.84

سميرا رحيم طالقاني 

13 

16.44

17.7

15.42

رضا اسلامي 

14 

16.43

16.67

16.25

زهرا خامدا 

15 

16.35

18.2

14.84

الميرا زرياب 

16 

16.34

17.55

15.36

اميد محمد رحيم نيا 

17 

16.15

18.62

14.14

آزاده اميني 

18 

16.14

17.62

14.94

مريم يعقوب زاده 

19 

16.14

17.12

15.36

عليرضا آئينه چيان 

20 

16.1

16.3

15.94

محمد صادق شريفي راد 

21 

16.02

17.46

14.86

مينا صادق 

22 

15.86

17.32

14.67

نسيم عزيزيان كهن 

23 

15.83

17.02

14.86

فربد خدايي 

24 

15.77

16.52

15.18

مسعود نادري نبي 

25 

15.72

15.58

15.83

مريم كريمي 

26 

15.71

16.13

15.38

زهرا عبدي 

27 

15.56

15.67

15.47

سرور شمس 

28 

15.5

15.66

15.39

شهريار ميرميرايي 

29 

15.42

16.89

14.22

گلناز تركا شوند 

30 

15.38

15.45

15.34

مريم نجفي 

31 

15.36

16.84

14.15

نغمه محمد خاني 

32 

15.31

16.51

14.34

منا سام دليري 

33 

توضیحات:

۱- اسامی کامل پذیرفته شدگان و مشروطین در سایت دانشگاه  آمده است.

۲- همانطور که به نظر می رسید و بر خلاف وعده های قبلی ضریب معدل کارشناسی ۵۵ درصد در نظر گرفته شده است.

۳- ميانگين معدل کارشناسی پذيرفته شده ها: ۶۱/۱۵

۴- ميانگين معدل امتحان: ۱۷/۱۷

۵- ميانگين نمره كل: ۳۱/۱۶ ؛ توزیع آن با محور نمره ۱۶ نرمال است.

۶- معلوم نیست چرا برخی مشروط شده اند!  برخی از آنها نمرات بالایی دارند.

۷- اسامی تعدادی از قبول شده ها اصلا به نظر آشنا نمی آید!

۸- معلوم نيست چرا نمرات درسها را اعلام نكرده اند. شايد به خاطر كمبود وقت!

۹- معلوم نيست چرا نمرات پذيرفته نشده ها را اعلام نكرده اند. شايد بعداٌ كارنامه آنها پست خواهد شد!

۱۰- هنوز برنامه کلاسی؛ برنامه ثبت نام؛ برنامه امتحانات و .... اعلام نشده است.

۱۱-  به همه پذيرفته شده ها تبريك مي گوييم به خاطر قبول شدنشان و تسليت مي گوئيم به خاطر اينكه دو سال ديگر گرفتار هستند.

۱۲- به همه پذيرفته نشده ها تسليت مي گوييم و البته تبريك! تبريك به خاطر اينكه بعد از حدود ۶ ماه گرفتاري و انتظار خيالشان راحت شد.

 

لینک
   آدرسهای مهم!   

چند آدرس جدید که در این روزها به دردتان می خورد:

۱- دانشکده مدیریت؛ سرپرست تحصیلات تکمیلی؛ خانم عز آبادی؛  تلفن: ۸۸۰۰۶۴۱۱

۲- دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه تهران؛ آقای پرستاری؛ تلفن: ۶۱۱۱۲۸۳۱

۳- مدیرکل آموزشهای آزاد؛ دکتر طالقانی؛ تلفن: ۶۶۴۸۲۸۳۴

۴- معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران؛ دکتر کمره ایِ؛ تلفن: ۶۶۴۶۲۶۹۷

توجه: دفتر آموزشهای آزاد زیر نظر معاونت تحصیلات تکمیلی فعالیت می کند.

۵- به بخش سمت راست صفحه نگاه کنید! برخی از لینکهای مهم آمده است.

لینک
   تاخير در اعلام نتايج   

طبق آخرین قول و قرار ها هفته دیگه اسامی پذیرفته شده ها اعلام میشه. با  احتساب زمان لازم برای اعلام منابع درسی؛ ثبت نام و انتخاب واحد  و با توجه به سایر تاخیر های معمول سازمانهای دولتی پیش بینی میشه کلاسها از اول آبان شروع بشه!

قابل توجه اینکه در برخی از دانشکده ها هنوز امتحان نیز گرفته نشده است!

یادم میاد هر چقدر خواهش کردیم تاریخ امتحان را تغییر دهند و کمی به عقب بیندازند هیچ کسی گوش نمی کرد و هزار دلیل عجیب و غریب می آورد....

نکته جالب دیگر اینکه مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه تهران هرگونه افزایش ظرفیت یا تغییر در ضریب معدل کارشناسی را رد میکند!!!

ببینیم آخر این ماجرا چی میشه....

لینک